Bruges til

Fjernelse af asbest på kedler, rør, lofter, vægge, tage, fliseklæber, kanaler og pudsmaterialer. Der er også benyttet asbest til isolering af tekniske installationer.

 

Hvilken asbest findes

  • Hvid asbest
  • Brunt asbest
  • Blå asbest

 

Bruges af

  • Asbest kursus med alle gældende sikkerhedsregler

 

Beskyttelse

  • Personlig hygiejne og værnemidler.
  • Personlig Åndedrætsværn.